2011. november 14., hétfő

Mélyökológia - az emberiség új etikájaMély, vagyis nem csupán a felszíni problémákra és megoldásokra koncentráló gondolkodási paradigma a mélyökológia. Alapvető kérdésekre reflektál az ember létét illetően tágabb környezetében, nem csupán „tudományos” szempontból vizsgálja az egyes lények emberhez viszonyított értékét és helyét. Alapelve az, hogy a Természetet nem számunkra, emberek számára kell csupán megőriznünk, nem hasznossága adja értékét. Minden lény, élő és élettelen egyaránt értékes, a Természetnek mint egésznek részei, melyek rendszerként működnek.

A kifejezés Arne Naess norvég hegymászó filozófustól származik, aki számára a bioszféra és az ember egyre bonyolultabbá váló kapcsolata nem írható le a tudomány eszközeivel - az élet hálójában elfoglalt szerepünk megértéséhez használható etika, ökológiai bölcsesség is szükséges. Naess ökozófiának nevezte el a létezés, gondolkodás és cselekvés filozófiai rendszerét. „Az élet minden formájához való jog egyetemes jog, egyetlen élő faj élethez való joga sem előbbrevaló a másikénál”.

A mélyökológia alapjait nyolc pontban összegezhetjük:
1. A Föld emberi és nem emberi élőlényei egyaránt belső, magukból adódó értéket képviselnek, mely független az emberiség számára való hasznosságuktól
2. Az életformák gazdagsága és diverzitása önmagában képvisel értéket
3. Az embernek alapvető szükségletei kielégítésén túl nincs joga ezt a gazdagságot gyengíteni
4. Az emberi kultúrák virágzása összeegyeztethető az emberi populáció csökkenésével – a nem emberi élet virágzása meg is kívánja ezt a csökkenést
5. Az emberi faj jelenlegi tevékenysége káros hatással van a Föld nem emberi életére, ez a káros hatás rohamosan erősödik
6. Módosítanunk kell tehát jelenlegi politikai vezérelveinket, és ez a változás hatással lesz a gazdasági, technológiai és ideológiai berendezkedésünkre
7. Az ideológiai változás lényege a jobb életmód hajhászása helyett az Élet minőségének tisztelete
8. Mindazok, akik elfogadják a fenti állításokat, elkötelezik magukat, hogy elindítsák a szükséges változásokat Földünkön.


Ági


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése